Climate Monitor Kit

Climate Monitor Kit

Tento kit je náš nejpopulárnější. Umožní ti monitorovat několik důležitých veličin v okolí - teplotu, vlhkost, atmosférický tlak a intenzitu světla. Na základě naměřených dat můžeš kontrolovat svou teplotní pohodu - subjektivní stav mysli, který vyjadřuje spokojenost s pokojovou teplotou.

1 490 Kč