Úvod

Dostáváme dotazy, proč je dokumentace napsaná pouze v anglickém jazyce. Tato stránka se to pokusí vysvětlit.

Introduction

We have questions why do we have only english language in the documentation. This page explains that.

Vysvětlení

S novou dokumentací jsme museli zvolit jen jeden jazyk. Nebylo v našich silách udržovat aktuální obě verze a stávalo se, že v češtině něco chybělo, nebo naopak v angličtině nebyla nějaká sekce. Díky této roztříštěnosti se stávalo, že ani jeden jazyk neměl kvalitně a 100% zdokumentované vše. Dokumentovat open-source je poměrně náročné, vše se často mění a vylepšuje. Až se náš tým a zákazníci více rozrostou, rozšíříme dokumentaci opět o češtinu. Pokud máte dotazy, klidně nám pište česky na email v patičce webu nebo i na fórum.

Explanation

With a new documentation we had to choose only a single language. We were unable to keep the documentation of both languages up-to sync. It happened that some language had some sections missing and none of two languages had complete texts. Documenting open-source is not easy, everything changes and is improved all the time. When our team and customers will grow, we will extend the documentation again with czech language. If you have questions in czech language, don't worry and write us in czech in e-mails in the footer or on the forum.

Chapters in this document:
Edit this page

We will inspire you!

You will get regularly our Clownsletter with real projects from other Makers. Do not miss it!

By sign up you will know how even you can inspire others and get €100 discount coupon!